TLV FASHION WEEK 2018

Huge thanks to: Idit Barak /// Eran Levi Photography /// Mariana Stebeneva Photography /// Dana Kariv
 

©2017 by David Weksler. Proudly created with Wix.com